______________________________
 
Avans de res, que es un engine ? doncs un engine es un "motor" en aquest cas de càlcul i representació 3D que junt amb un editor permet de forma bastant intuitiva crear demos amb pocs o cap coneixement de programació.

Bixo disposa d'un editor/engine propi, anomenat M.D.E i d'ús exclusivament intern.

Aqui en podeu veure unes captures de pantalla.

Versió actual del engine
__ __ __
Primers passos...
Primera versió utilitzada per a les demo's
_ _ _ _


INICI